utorok 11. októbra 2016

Zlatá žatva (Harvest Of Gold), Tessa Afsharová, Kumran.sk, 2016, preklad: Zdenka Buntová

-Sára  si uvedomovala, že jej spôsoby pri stole nie sú dokonalé ani vtedy, keď  sa veľmi snaží. Čítanie pri jedle veštilo pohromu buď  pre jej šaty, alebo pre jemný poťah divána.-


Sáru a jej nekonvenčné správanie poznáme z prvej časti Rubínová žatva, kde sa s príbehom zoznamujeme hlavne prostredníctvom jej vnímania. V Zlatej žatve sa autorka rozhodla rozdeliť rozprávača medzi tri ústredné postavy: Sáru, jej manžela Dáriusa a bratranca Nehemiáša. Prostredníctvom týchto pohľadov na svet sa v románe rozvíjajú tri línie príbehu. Sárino rozprávanie okrem prehlbovania vzťahu k Bohu

-          Sára sa pri Nehemiášovej modlitbe rozplakala. Slzy jej tiekli prúdom , omývali jej dušu. Bolo to, akoby si ju Boh privinul a hladkal ju nežne, láskyplne ako matka.- 

 rieši neopätovanú lásku, ktorú cíti k Dáriusovi:

-          Roztápala sa mu v náručí. Tak dlho sa jej nedotkol! A zrazu sa rovnako nečakane odtiahol. Dýchal namáhavo, akoby do pľúc nevedel dostať dostatok vzduchu. „Už by som mal ísť,“ zamrmlal vyskočil a vyrútil sa z izby. Menej odolné dvere by vyleteli z pántov.-

Dáriusa mnohé udalosti, ale najmä sám Nehemiáš, podnieti k zloženiu chladnej masky a vďaka tomu objaví Sárinho Boha a pochopí jej lásku.

-        -  Väčšinu noci ležal vedľa nej s otvorenými očami a myslel na otázku, ktorú jej nedovolil vysloviť. ... Je vôbec schopný ľúbiť? Alebo sa jeho srdce zatvrdilo tak, že napriek túžbe po láske už nie je schopné reálnu lásku pocítiť? Udrel päsťou do vankúša a prevrátil sa na druhú stranu.-

 Nehemiášovi sa podarí nielen obnoviť slávu Jeruzalemu, ale aj spojiť Sárin a Dáriusov svet v jeden.  Tessa Afsharová vystihla proroka Nehemiáša ako obyčajného človeka s neobyčajným srdcom a vierou. Je ľudský a má svoje slabosti, no vyniká svojou vierou v Boha, rozpráva sa s ním a i napriek vlastným pochybnostiam slabého človeka koná podľa Božích príkazov:

-      
 ,,Čo je podľa teba osud? Dobre pozametaná cestička, na ktorej sa neunavíš? Nie. Ak nasleduješ to, čo ti je predurčené, toľko ráz narazíš a spadneš, že to neporátaš. Tajomstvo je držať sa plánu, ktorý má Boh s tvojím životom a so životmi tých, ktorých ti zveril. Nezáleží na tom, koľko ráz spadneš či neuspeješ. Musíš vstať  a prekážkam sa postaviť čelom.“-
-
Mnohé myšlienky, hlavne tie, ktoré vyslovil Nehemiáš, môžeme aplikovať i na dnešnú dobu a problémy moderného človeka, sú to večné pravdy v krásnom obale. Nechýba ani štipka humoru, ktorá správnym spôsobom dotvára reálnosť postáv. Oproti Rubínovej žatve je síce Zlatá o niečo vážnejšia a Sára už nespôsobuje toľko trapasov, rovnako sa sexuálne napätie a iskrenie medzi Sárou a Dáriusom dostáva do duchovnejšej roviny, hľadajú viac v sebe, aby napokon pochopili aj jeden druhého. Oba romány – Rubínová žatva i Zlatá žatva – sú precítene napísané, pohladkajú vám dušu, ale dodajú nádej i vieru, že láska, Boh a viera v tieto princípy prekoná úplne všetko. 

HODNOTENIE: 5/5 

KNIHU si môžete zakúpiť na KUMRAN.SK

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 

Wonders of books Published @ 2014 by Ipietoon